Allmänna kroppsundersökningar

Medicinsk grundkurs - allmän fakta

Vad kallas den undersökning där man trycker och känner på kroppen med fingar och händer?

Preparation

Palpation

Partition

Affirmation

Vad kallas det när man tar ett vävnadsprov från ett kroppsorgan med hjälp av en ihålig nål?

Metrik

Biopsi

Placebo

Panktion

Vilken undersökning kan användas vid problem med urinblåsan?

Cystoskopi

Hysteroskopi

Laparoskopi

Rektoskopi

Ryggmärgsvätska kallas också för:

Kardinalvätska

Spinalvätska

Cerebralvätska

Cranialvätska

Följande metod används vid undersökning av hjärnan:

EKG

BMG

EEG

EMD

Annat namn på avföring är:

Ceses

Utrum

Collum

Feces

Luftrören kan undersökas med hjälp av:

Bronkoskopi

Astroskopi

Pneumatologi

Cardiologi

Följande undersökning är inte en röntgenundersökning:

MHF

MRT

PET

EEG

Gastroskopi hör i hop med:

Lever och njurar

Artärer och vener

Leder och muskler

Mage och tarm

En skada i tjocktramen kan undersökas från insidan med:

Perkussion

Askultation

Koloskopi

Rektoskopi

Ditt resultat

DŚ ska vi se...

Beršknar...

Utmana dina všnner via: