nörd test

för nördar av robero

spelar du wow

ja bäst

lite

aldrig

har du hängslor

ja! passar bäst

ibland

aldrig

lanar du vid datan

ja

nej

spelar du häldre data än att va med kompisar

ja

nej

hur länge spelar du data per dag

1-2h

5-6

spelar du data varje dag

ja

nej

spelar du counto strike

ja

nej

Ditt resultat

Då ska vi se...

Beräknar...

Utmana dina vänner via: