Matte Quiz för Barn

För barn i årskurs 2-3.

3 + 3 +54 -30 = ?

30

40

20

10 gånger 10 minus 699 = ?

699

701

599

3 gånger 3 + 12 - 1 =?

18

20

21

100 + 51 - 31 + 7 =?

127

137

128

Multiplikation betyder ...

GÃ¥nger

Minus

Delat

Subtraktion betyder ...

Minus

Procent

GÃ¥nger

Vilket av följande diagram finns ej?

Stapel diagram

cirkel diagram

Träd diagram

Ditt resultat

Då ska vi se...

Beräknar...

Utmana dina vänner via: