Fall Out Boy

Äkta fan?

Fall Out Boy består av fyra medlemmar, vad heter dom?

Pete, Patrick, Andy och Jon

Pete, Patrick, Andy och Joe

Pete, Patrick, Andy och Jens

Vilket år bildades Fall Out Boy?

2000

2002

2001

Vem är basist?

Pete

Patrick

Andy

Vad heter deras första album?

Fall Out Boy's Evening Out with Your Girlfriend

Take This to Your Grave

Infinity on High

Vem skriver texterna?

Pete Wentz

Patrick Stump

Andy Hurley

Fall Out Boy har haft en koncert i Sverige när var den?

20 april 2007

20 mars 2007

20 maj 2007

Ditt resultat

Då ska vi se...

Beräknar...

Utmana dina vänner via: