Hur mycket kiruna har du i dig?

är du 100% kiruna?

Hur ligger du hus?

I en stad

I en dal

Under några ton snö

Fastbundet på en isbjörn

vad är din favorit tempratur?

runt 30 grader

runt 0 grader

runt -15 grader

hur ska jag veta, min känslen domnade bort för flera år sedan

Vad är din favorit hobbey?

Ishockey

Skid/skoter åkning

Data

isbjörnsbråttning

Vad är din favorit mat?

Skaldjur

Fisk

Kött

Istappar

Vad gör du om du fastnar med tummen under en tretons lastlåda?

Skriker utahällvete!

Börjar grina

Försöker ta sig loss i smärta och pina

Ber någon lyfta upp lådan igen för du har fått tummen under

Ditt resultat

DŚ ska vi se...

Beršknar...

Utmana dina všnner via: