a happy new year?

bra eller??

har du över 500 i kontanter?

ja

nej

firar du nyår?

ja

nej

stöper du nyårslyckor?

ja

nej

Bantar i januari?

ja

nej

motionerar som en idiot 1veckan i januari?

ja

nej

Äter sill?!

ja

nej

Tittar på grevinnan&betjänten?

ja

nej

Tvättar dina strumpor själv?

ja

nej

Ditt resultat

Då ska vi se...

Beräknar...

Utmana dina vänner via: