Korkad eller dum?

Hur smart är du?

Vad hetter min mamma?

Anna

Britta

Vad hände 1994?

Min syster föddes

Jag föddes

Tycker jag om potatis mos?

Ja!

nej

Vad hetter min farfar?

Bertil

olla

Hur många djur har jag?

två

sex

Vad betyder ordet hassabadja?

Lökring med sås, mums.

Ostkaka

Vad kallar man en ensam man?

Erimit

Präst

Ditt resultat

Då ska vi se...

Beräknar...

Utmana dina vänner via: