Ninni

Känner ni till Kamratposten/Kamrat?

Vilken åldersgräns gäller för Kamratposten?

Ingen åldersgräns

8-14 år

10-18 år

Hur länge får man vara gratis medlem i Kamratposten?

3 mån

1 mån

2 veckor

Vad är syftet med Kamratposten?

Lägga ut bilder på sig själv

Chatta med och träffa kompisar

Shopping Online

Vilken åldersgräns gäller på Kamrat?

Ingen åldersgräns

8-14 år

14-25

Hur tillgängliga är dina bilder på Kamrat?

Endast för vänner

Alla i Kamrat

Beroende av vilka inställningar du gör i profilen

Hur snabbt får man kontakt som ny medlem?

24 h

12 h

Så fort man blir medlem

Hur är könsfördelningen på Kamrat?

Ca 60% är killar

Ca 60 % är tjejer

50%-50%

Hur många konton finns registrerade på Kamrat inom åldern 14-17 år?

> 267000 st

< 267000 st

Inga för ungdomar håller inte på med detta.

Vilken åldersgrupp har flest konton registrerade?

10-13 år

14-17 år

18-21 år

Vilket syfte har Kamrat?

Man ska bli blockerad.

Alla människor ska kunna träffas och ha roligt - oavsett ålder, kön, bakgrund, osv.

Ett forum för publicering av förbjudet material

Ditt resultat

DŚ ska vi se...

Beršknar...

Utmana dina všnner via: