TF 2

Vilken karaktär är du?

Hur snabbt kan du springa? (10 = snabbt)

0
1 
0
2 
0
3 
0
4 
0
5 
0
6 
0
7 
0
8 
0
9 
0
10 

Håller du dig på avstånd eller gillar du närhet?

Avstånd

Lite av båda

Närhet

Brukar du namnge dina ägodelar?

Vissa

Självklart, allt får sitt egna namn

Nej

Hur fixerad blir du på saker och ting? (10 = mycket)

0
1 
0
2 
0
3 
0
4 
0
5 
0
6 
0
7 
0
8 
0
9 
0
10 

Hur är din syn?

Jättebra

Okej

Rätt så dålig

Brukar du drömma dig bort?

Har mitt egna fantasiland

Jag är realistisk... och bäst.

Jag är inte riktigt säker...

Vad föredrar du?

En macka, tack.

En stek, well done.

Whiskey.

Att få min barndom tillbaka snyft

Hur bra är din relation till dina föräldrar?

Växte upp på anstalt

De ogillar mina livsval

Har jag föräldrar?

Vet inte, men din mamma och jag kommer bra överens...

Välj en superkraft

Att kunna bli osynlig

Att göra så att saker löser sig själva

Att kunna hela skador

Att ha ett förtrollat öga

Vilken beskrivning passar bäst in på dig?

Jag är en naturkraft

Jag är en svikare

Jag är robust

Jag satsar långsiktigt

Gillar du poker?

Ja!

Nej...

Hur opunktlig är du? (1 = kommer alltid i tid, 5 = sällan)

0
1 
0
2 
0
3 
0
4 
0
5 

Ditt resultat

D ska vi se...

Berknar...

Utmana dina vnner via: