Helmut testet

Hur mycket kan du om Helmut

Vem är Helmut?

En lärare

En katt

En politiker

Din mama -.-

Vad gör Helmut på nätterna

Festar

Sover?

Biter folk som sover i fötterna så dom vaknar

Äter

Är jag Helmut?

Ja

Nej

Ne jag är Helmut!

Har Helmut svans?

Nej han e ju en lärare

Ja OFC?

Vem är Helmut?

Vad är en svans?

Vad säger Helmut när någon är dum?

Mjau

Fy dej nu får du stå i skamvrån!

Fyfan va taski du ee

Tyst

Ditt resultat

D ska vi se...

Berknar...

Utmana dina vnner via: