Hur smart är du?

Dum eller inte dum..

Vad är Europa??

Ett land

En sjö

En världsdel

Vad blir 35+49-23

61

59

JAG VET INTE

74

I vilket land ligger Texas?

Norge

Canada

USA

Vart ligger Eifeltornet?

I Belgien

I Frankrike

I Ryssland

När startade andra världskriget?

1942

1939

1913

Vad är en Puma?

Ett kattdjur

En bil

Ingen kommentar

Det engelska ordet för oskyldig är..

Incredible

Omega

Innocent

Ditt resultat

Då ska vi se...

Beräknar...

Utmana dina vänner via: