Hur mycket kan du om .hack?

Vad kan du om spelen och animen?

Viken ordning(tidsföljd) ska det vara?

.hack//Legend of the Twilight, .hack// spelen, .hack//GU spelen, .hack//SIGN

.hack//SIGN, .hack// spelen, .hack//Legend of the Twilight, .hack//GU spelen

.hack//GU spelen, .hack//SIGN, .hack//Legend of the Twilight, .hack// spelen

Vad heter huvud personerna i .hack//Legend of the Twilight serien?

Rena och Shugo

Haseo och Shino

Kite och BlackRose

Tsukasa och Mimiru

Vad heter de två AI som är i .hack//Legend of the twilight?

Michi och Hayato

Diamond och Ruby

Aura och Morti

Vad heter karaktären man spelar i .hack// spelen?

Tri-edge

BlackRose

Tsukasa

Kite

Vad heter första och sista bossen i .hack// spelen?

Skieth och Corbenik

Macha och Innis

Magus och Gorre

Vad heter den mutation som skapades när Twilight armbandet skapades?

Skieth

Aura

Cubia

Lios

Vad heter karaktären man spelar i .hack//GU spelen?

Lios

Haseo

Aura

Corbenik

Vad heter den mystiska karaktären som kan Data Drain i .hack//GU spelen?

Morti

Skieth

Haseo

Tri-edge

Vad heter huvud personen i .hack//SIGN?

Tsukasa

Lios

Kite

Ruby

Vad kallas det stora monstret som kan Data Drain i .hack//SIGN?

Ruby

The Guardian

Macha

Mia

Ditt resultat

Då ska vi se...

Beräknar...

Utmana dina vänner via: